เครือข่ายระดับโลก ของ Ashoka U ที่ประกอบด้วยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 150 แห่ง กำลังพัฒนาการศึกษาที่ส่งเสริมสหวิทยาการ การประกอบการ และทักษะการแก้ไขปัญหา Ashoka U ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงในสถาบันและส่งเสริมวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมสังคมในระบบการศึกษาระดับสูง 

Ashoka U นำเสนอโอกาสในการเข้าร่วมแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 3 ประการ ดังนี้ :

Ashoka U Flagship Program (โครงการมหาวิทยาลัยนักสร้างการเปลี่ยนแปลงชั้นเยี่ยม) เป็นการแต่งตั้งวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ยึดถือนวัตกรรมสังคมเป็นแกนกลางและผ่านกระบวนการพิจารณาที่เข้มข้นเป็นเวลาหนึ่งถึงสองปี ให้เป็น Changemaker Campus สมาคม Changemaker Campus นี้เป็นเครือข่ายระดับโลกของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจะพัฒนานวัตกรรมสังคมให้ก้าวหน้าทั้งในและนอกเหนือวิทยาเขตของตน เรียนรู้เกี่ยวกับ Changemaker Campus ที่นี่

อำนวยการให้เครือข่ายของสถาบันที่ร่วมมือกันในภารกิจเฉพาะที่สร้างเสริมนวัตกรรมสังคมด้านการศึกษา ด้วยคำแนะนำจากโค้ชที่มีประสบการณ์เป็นเวลาสามเดือน เรียนรู้เกี่ยวกับ Ashoka U Commons ที่นี่

เป็นการชุมนุมประจำปีที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการศึกษากว่า 700 คน ที่เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 150 แห่งทั่วโลก มาสร้างจินตนาการใหม่ร่วมกันว่าจะเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมระยะยาวได้อย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Exchange ที่นี่

 

บทบาทของ Ashoka U (มหาวิทยาลัยนักสร้างการเปลี่ยนแปลงอโชก้า) คืออะไร?

เรานำเสนอมุมมองในระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมสังคมที่แข็งแกร่ง ที่วางอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์การทำงานของ Ashoka U ร่วมกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนับร้อยแห่งทั่วโลก เราตั้งเป้าหมายที่จะประเมินผลพร้อมกันไปกับการยกระดับการสร้างนวัตกรรมสังคมใน Changemaker Campus ที่มีความพร้อม ด้วยการพูดคุย การสัมภาษณ์ บันทึกการวิเคราะห์ และการลงพื้นที่ดูงาน

พบกับ The Changemaker Campuses (วิทยาเขตนักสร้างการเปลี่ยนแปลง)

ตั้งแต่ปี 2551 Ashoka U ส่งเสริมให้ Changemaker Campus ที่ได้รับการแต่งตั้งมีบทบาทในการนำสถาบันต่างๆ ด้านนวัตกรรมสังคมด้านการศึกษา เครือข่ายสถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งยกย่องวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ยึดถือนวัตกรรมสังคมเป็นแกนกลาง และแสดงให้เห็นวิธีการที่พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วทุกวิทยาเขตของสถาบัน ด้วยความร่วมมือกัน Changemaker Campuses ได้สร้างเครือข่ายของผู้นำและนวัตกรสังคมผู้สร้างแรงบันดาลใจ ความสัมพันธ์ และการสนับสนุนที่ขยายผลกระทบของนวัตกรรมสังคมในระดับโลก

ดู AshokaU website เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ashoka U Campuses.

Staff